Chovatelská stanice Kvítek z Pálavy

Poslední novinky

10.11.2018 Corinne Carwera složila zkoušku poslušnosti ZZO1

14.10.2018 Corinne Carwera složila zkoušku BH

27.5.2018 Corinne Carwera Klubová výstava BCCCZ oceněna V

12.1.2018 Corinne Carwera Hanácká národní výstava psů V3

22.4.2017 Corinne Carwera Mezinárodní výstava Psů České Budějovice V2 Res.CAC

Více zde....

Vodní dílo Nové Mlýny

Vodní dílo Nové Mlýny bylo vybudováno v letech 1975-88 v nížině pod Pavlovksými vrchy, kde se stékaly řeky Dyje, Jihlava a Svratka. Dnes je to vodní dílo se třemi nádržemi na ploše 3 226 ha. Horní (Mušovská) nádrž (Nové Mlýny I.) byla napuštěna v roce 1979 (531 ha, délka hráze 2484m, max. hloubka 4m). Nese název zaniklé obce Mušov, která se však nacházela na místě Střední nádrže. Na severní straně Mušovské nádrže byl vybudován rekreační areál. Nad ním se zdvihá vrch Hradisko, kde byly objeveny zbytky římské stanice z 2..st. n.l.Na území Střední (Věstonická) nádrže (Nové Mlýny II.) byla roku 1994 vyhlášena přírodní rezervace Věstonická nádrž. Po hrázi vede silnice spojující Dolní Věstonice a Strachotín. Nádrž má plochu 1033 ha a její maximální hloubka dosahuje 5,3 m. Na jednom ze dvou ostrovů, které vznikly po napuštění nádrže, stojí zbytky kostela sv. Linharta, který byl součástí dnes již zatopené obce Mušov. Kostel je jediný pozůstatek starobylé obce Mušov, ovšem pozůstatek se značnou kulturně-historickou hodnotou. Kostel sv. Linharta je původně románská stavba z přelomu 12.-13.st., ve 14.st. přestavěna ve stylu gotiky, takže z původní stavby se dochovala jižní stěna lodi s románským portálem a okny. Při průzkumu, již odsvěceného kostela v dnešní barokní podobě byly, odkryty gotické nástěnné malby a malba z 1.pol. 16.st. Kostel, který je pravděpodobně nejstarší románskou církevní stavbou na Břeclavsku, byl v roce 1999 bezplatně převeden obci Ivaň. Sv. Linhart byl poustevník žijící asi v 6. století, který se proslavil četnými zázraky a byl patronem vězňů. Svou historickou i stavební hodnotou s románským jádrem a gotickou přestavbou se tak památka dodnes řadí k nejstarším a velmi vzácným kulturním památkám na jihu Moravy.

Druhý ostrov je archeologickou lokalitou, na níž bylo objeveno více než 2000 hrobů z období Velkomoravské říše. Největší ze tří novomlýnských nádrží je Dolní (Novomlýnská) nádrž (Nové Mlýny III.) s plochou 1668 ha a s maximální hloubkou 7,8 m. Najdete na ní množství přístavů a po hladině se prohánějí lodě a surfy. Novomlýnské nádrže poskytují kromě rekreace (surfování, jachting, tenis, volejbal, letní kino...), také jednu z nejvýznamnějších rybářských lokalit celé jižní Moravy. V okolí těchto nádrží jsou ideální podmínky pro pěstování vinné révy a ovocnářství - takže všude najdete vinice a sady.

Staroslovanské hradiště Petrova louka u Strachotína
Když vody řeky Dyje zaplnily v roce 1988 pod Dolními Věstonicemi poslední nádrž Novomlýnské vodní soustavy , zmizely pod nimi nejen vzácné lužní lesy, ale cosi mnohem cennějšího - místa, kterými procházely naše nejrannější dějiny. akovým místem je například Petrova louka u Strachotína , obce, o které jsou první písemné zmínky z roku 1046. Podle zápisů v klášteře v německém městě Fuldě, došlo právě v oblasti Petrovy louky v roce 864 k mocenskému střetnutí východofranského panovníka Ludvíka Němce s druhým "Mojmírovcem" - knížetem Rostislavem. Rozsáhlý archeologický průzkumu (1967-1985) zde odhalil zbytky staroslovanského hradiště z 9. století. Vedle něj bylo nalezeno i rozsáhlé velkomoravské pohřebiště. Petrova louka ale byla svědkem i další bitvy, když zde v roce 1619 Moravané (moravské protestantské stavy) svedli vítěznou bitvu nad 2x početně větším Dampierrovým vojskem (čítalo více než 8 tisíc mužů).

Copyright © 2010 - 2015, All Rights Reserved.