Chovatelská stanice Kvítek z Pálavy

Poslední novinky

10.11.2018 Corinne Carwera složila zkoušku poslušnosti ZZO1

14.10.2018 Corinne Carwera složila zkoušku BH

27.5.2018 Corinne Carwera Klubová výstava BCCCZ oceněna V

12.1.2018 Corinne Carwera Hanácká národní výstava psů V3

22.4.2017 Corinne Carwera Mezinárodní výstava Psů České Budějovice V2 Res.CAC

Více zde....

Charakteristika plemene

Border collie je plemeno psa s enormní inteligencí, vyžaduje smysluplnou práci s možností vlastní iniciativy. Vlastnosti border collií jsou v mnohém smyslu výjimečné. Učí se velmi rychle, vyžaduje ale energické jednání a jasné povely. Protože bývá na jednání svého pána velmi fixovaná, dovede vycítit co chce a reaguje téměř okamžité po vyslovení povelu. To vše ji vedle prvořadého pasení ovcí předurčuje například pro agility, záchranářský výcvik, pro práci doprovodného psa a ke spoustě jiných užitečných činností. Především v disciplíně poslušnost bývají borderky absolutním nebo nejvýše nasazeným favoritem. Pocházejí z oblasti mezi Anglií a Skotskem nazvané "Border country". Vzniklo zde mnoho plemen psů (například různých teriérů). Dodnes tu je ale na farmách vidět zejména borderky. V oblasti od Border country až nahoru k Hebridám je border collie nejvíce chovaným plemenem, i když jen málo jich může mít průkaz původu. Všechny jsou si ale dost podobné vzrůstem, vybarvením, kdy černá převládá nad bílou, postavením uší a zejména způsobem pohybu.

Na prvním místě je psem chovatelů koz a ovcí. Jednotlivý chovatel tu má obrovská stáda ovcí, pes je musí nahánět přes rozsáhlé pastviny, zahánět je do ohrady, prohánět oplůtky. Často tuto práci vykonávají psi dva a jejich „team work" je opravdu účinný. Jeden krouží kolem stáda zleva, druhý zprava tak, až se ovce čím dál více tlačí dohromady a konečně, jako úzce uzavřené stádo, jsou zahnány do ohrady. Rozkazy dává ovčák hvizdem, není slyšet jediné slovo a už vůbec žádný štěkot.

Border collie byla vždy šlechtěna především na práci. Je produktem selektivního chovu nejlepších ovčáckých a pasteveckých psů této krajiny. Jméno dostala v roce 1915 od pana Reida. Za vznikem je třeba jít až do počátku chovu ovcí v Anglii v 15. až 16. století. Vycházeje z různých typů kolie (colley je anglické plemeno ovcí) musel být vyšlechtěn pes, který by byl schopen vykonávat obtížnou práci, byl robustní a odolný vůči drsnému skotskému podnebí. Nesměl být agresivní, nesměl mít sklon k honění zvěře, musel být inteligentní, dobře ovladatelný, rychlý a obratný. Pastýři se snažili vybírat chovné jedince už před 150 lety. Vymysleli také soutěže dovedností ovčáckých psů, Sheepdog Trials. První se datuje r. 1873. Dnes jsou jich stovky. Tento sport slouží tomu, aby byly objeveny nejlepší border collie, které jsou pak využity v chovu.

V r. 1906 byla založena International Sheep Dog Society (ISDS), jejímž cílem je podržet, rozvinout a ochránit mimořádné schopnosti border collií, které jsou dnes nejlepšími ovčáckými psy světa. V plemenné knize ISDS jsou evidovány jen border collie, které prokáží své mimořádné schopnosti. Ročně je zapsáno asi 6 000 psů. Není divu, že border collie vzbudila také zájem anglického Kennel klubu. Po dlouhých jednání oba kluby došly k názoru, že je třeba vytvořit standard plemene. Anglickým Kennel klubem byl uznán roku 1976, FCI pak v roce 1988. Na Cruftově výstavě byla borderka posouzena poprvé v roce 1982. Oba kluby se ale dohodly, že se nikdy nesmí stát, aby byl nejlepší ovčácký pes světa obětován a stal se „jen" psem výstavním. A tak zatímco ISDS provádí chov s jediným cílem - zachovat borderce všechny její vynikající pracovní vlastnosti, Kennel klub se snaží o chov podle plemenného standardu.

Border collie mají dvě typické vlastnosti výrazně je odlišující od ostatních plemen. Plíživý pohyb s dopředu vystrčenou, nízko nesenou hlavou a oko, které se fixuje na zvíře při nahánění, při zastavení, při pohybu vpřed, nebo změně místa.

Je jediným ovčáckým psem, který stádo nebo jednotlivé zvíře ovlivňuje tímto způsobem. To jí dává možnost pracovat s úplným klidem, ale velmi rychle (standard plemene říká, že pohyb psa má být volný, plynulý a neúnavný, přičemž pes nemá příliš zvedat tlapky, aby se mohl plížit a pohybovat přikrčeně a velkou rychlostí). Díky plíživému pohybu může dobře sledovat skákající ovci. Umí také rychle měnit směr. Musí však umět i ovci potrestat, třeba chňapnutím. Měla by to ale dělat jen na povel ovčáka. Neublíží, jen štípne. To, že zvířata fixuje pohledem, jí umožňuje dobře pást nejen ovce, ale i husy a třeba i krávy. Prostě se na zvíře ve svém přikrčeném postoji dívá tak dlouho až se zvíře odvrátí a udělá to, co po něm borderka chce.

Border collie pracují s plným výkonem za každého počasí, to proto, že byly po staletí chovány pouze pro práci v tvrdých podmínkách skotských planin. Tuhle vlastnost si z farem přinesly i do všech ostatních prostředí, kde s námi žijí. Neustále nás překvapují svým nadšením, citlivostí, láskou. Jsou prostě jedinečné.

Copyright © 2010 - 2015, All Rights Reserved.